Sentraal Jukskei Streek / Central Jukskei Region

Sentraal Jukskei Streek

Sentraal Jukskei Streek / Central Jukskei Region

Windhoek is die hoofkwartier van die Sentraal Jukskei Streek en Jukskei word reeds vir etlike jare hier beoefen. Huidig bestaan die Streek uit ses klubs, naamlik Auas, Olympus, Voorslag, Weermag, Vintage en Gobabis. Tans is daar ongeveer 100 geaffilieerde spelers in die streek, wat alle ouderdomsgroepe insluit. Die sport het uitgebrei tot 'n sport vir almal en nie meer die sogenaamde “boeresport” nie. Die spel verleen hom tot 'n baie doeltreffende familiesport en dit is aangenaam om as familie te kan deelneem.

Windhoek is the headquarters of the Central Jukskei Region and Jukskei has already been played here for many years. To date the Region is made up of six clubs, namely Auas, Olympus, Voorslag, Weermag, Vintage and Gobabis. There are currently about 100 affiliated players in the region, from all age groups. The sport has extended to become a sport for everyone and not just the so-called “boeresport” it was once known as. The game lends itself to being a wonderful sport for the whole family and it is enjoyable to be able to participate as a family.

TOP