Weste Jukskei Bestuur / Western Jukskei Management

Weste Jukskei Streek
  Weste nuus blad

Bestuur
Management

Juniors
Juniors

Skeidsregters
Referees

Afrigters
Coaches

Klubs
Clubs

Program
Programme

Weste Jukskei Bestuur / Western Jukskei Management

Bestuur / Management
 
Chairman / Voorsitter Gieliana Boshoff gielies@mweb.com.na 081-2027841
Vice-Chairman / Onder-Voorsitter Willie Hanekom hanekomm@africaonline.com.na 064 - 501089
Secretary / Sekretaresse Engela Nel nelsnel@iafrica.com.na 081-1248009
3de Dagbestuurs lid Francois Boshoff aserv@meb.com.na 081-1290022
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia