Suide Jukskei Bestuur / Southern Jukskei Management

Suide Jukskei Streek

Bestuur
Management

Juniors
Juniors

Skeidsregters
Referees

Afrigters
Coaches

Klubs
Clubs

Program
Programme

Suide Jukskei Bestuur / Southern Jukskei Management

Bestuur / Management
 
Chairman / Voorsitter Michael Duvenhage info@uitspanhunting.com 081-2509324
Vice-Chairman / Onder-Voorsitter Pieter Steenkamp wenn@iway.na 081-6228735
Secretary / Sekretaresse Tienie Duvenhage info@uitspanhunting.com 081-3604493
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia