Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

Jukskei - Sentraal Jukskei sport streek in Namibia
  Raad nuus blad

Namibië Jukskei Bestuur / Namibia Jukskei Management

Hoofbestuur
 
President Gert Aggenbach gert@aga.com.na Tel.(h) +264 61 251919
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 124 2336
Posbus: 80565, Windhoek
Vise President Erik Strauss pro@jukskei-nam.com Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 122 2743
Posbus: 22258, Windhoek
Direkteur Bemarking en Ontwikkeling Erik Strauss pro@jukskei-nam.com Tel.(w) +264 61 3222042
Faks. +264 61 205 9042
Sel. +264 81 122 2743
Posbus: 22258, Windhoek
Direkteur Streke en Toernooie Bully Thorburn bully@arandisservices.com.na Tel.(h) +264 64 402139
Faks. +264 64 400196
Sel. +264 81 128 2004
Posbus: 1380, Windhoek
Direkteur Admin en Finansies Estelle Viljoen cancer@iway.na Tel.(w) +264 61 237740
Faks. +264 64 400196
Sel. +264 81 230 7800
Posbus: 40957, Ausspanplatz
Nasionale Keurkomitee
 
Gert Aggenbach   gert@aga.com.na 081-1242336
Boelie Thorburn   bully@arandisservices.com.na 081-1282004
Gieliana Boshoff   gielies@mweb.com.na 081-2027841
Thys Smit   montie@iway.na 081-2342895
Michael Duvenhage   info@uitspanhunting.com 081-2509324
Skeidsregters
 
Voorsitter Francois Boshoff bossie@arandisservices.com 081-1278940
Ondervoorsitter Fanna Van Wyk danie.taranaki@gmail.com 081-3172299
Sekretaresse Elize Steynberg danloumotors@afol.com.na 081-2998079
Follow us on Twitter
Jukskei sport, Namibia